BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ A VƯƠNG

Thôn A Sờ - Xã Mà Cooih - Huyện Đông Giang - Tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 02352246667 - Email: bqlrungphonghoavuong@gmail.com

Triển khai thực hiện Thông tư Liên tịch số 62/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC.

Ngày đăng: 22/07/2015
Ngày 01/02/2013, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành văn bản số 457/UBND-KTN về việc thực hiện Thông tư Liên tịch số 62/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 16/11/2012 của Liên Bộ: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính về hướng dẫn cơ chế quản lý sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng
.

 Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân có liên quan về cơ chế quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng theo quy định tại Thông tư này; định kỳ hằng năm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh về Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài chính theo quy định. Nguồn: CV số 457/UBND-KTN

 

Thông tư Liên tịch số 62/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC

Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, rừng có quan trọng với cuộc sống của chúng ta hay không?

Rất quan trọng
Quan trọng
Không quan trọng
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Tổng truy cập: 500