BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ A VƯƠNG

Thôn A Sờ - Xã Mà Cooih - Huyện Đông Giang - Tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 02352246667 - Email: bqlrungphonghoavuong@gmail.com

Sơ đồ tổ chức

TỔ CHỨC BỘ MÁY HIỆN NAY CỦA BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ A VƯƠNG:
1. Lãnh đạo: 03 người (01 giám đốc và 02 phó giám đốc)
2. Các Bộ phận chuyên môn nghiệp vụ:
- Bộ phận Hành chính - Tổng hợp
- Bộ phận Kế hoạch - Kỹ thuật
3. Đội, Trạm Quản lý bảo vệ rừng:
- Đội QLBVR cơ động
- Trạm QLBVR số 01
- Trạm QLBVR số 02
- Trạm QLBVR số 04
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, rừng có quan trọng với cuộc sống của chúng ta hay không?

Rất quan trọng
Quan trọng
Không quan trọng
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Tổng truy cập: 500