BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ A VƯƠNG

Thôn A Sờ - Xã Mà Cooih - Huyện Đông Giang - Tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 02352246667 - Email: bqlrungphonghoavuong@gmail.com

Giới thiệu về ban quản lý rừng phòng hộ A Vương

1. Tên đơn vị: Ban quản lý rừng phòng hộ A Vương


Địa chỉ: Thôn A Sờ, xã Mà Cooih, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam
Số điện thoại: 0235.2246.667
Trang thông tin điện tử: http://bqlrungphonghoavuongquangnam.gov.vn/

E Mail: bqlrungphonghoavuong@gmail.com


2. Lãnh đạo Ban:
1- Vũ Phúc Thịnh            - Giám đốc Ban        - Số điện thoại: 0989.633.579         - E mail: thinhbqlavuong@gmail.com
2- Nguyễn Văn Hoàng  - Phó giám đốc         - Số điện thoại: 0989.439.599        - E mail: nguyenhoangbqlavuong@gmail.com
3- Đinh Viết Tùng           - Phó giám đốc         - Số điện thoại: 0982.898.667         - E mail: tungbqlavuong@gmail.com
 
3. Các Bộ phận, Đội, Trạm trực thuộc:
1- Bộ phận Hành chính - Tổng hợp
2- Bộ phận Kế hoạch - Kỹ thuật
3- Đội Quản lý bảo vệ rừng cơ động
4- Trạm Quản lý bảo vệ rừng số 01
5- Trạm Quản lý bảo vệ rừng số 02
6- Trạm Quản lý bảo vệ rừng số 04

 

Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, rừng có quan trọng với cuộc sống của chúng ta hay không?

Rất quan trọng
Quan trọng
Không quan trọng
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Tổng truy cập: 500