BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ A VƯƠNG

Thôn A Sờ - Xã Mà Cooih - Huyện Đông Giang - Tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 02352246667 - Email: bqlrungphonghoavuong@gmail.com

Danh bạ điện thoại

 

STT Ảnh đại diện Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1   Vũ Phúc Thịnh Giám đốc Di đông:          0989.633.579
Email:  thinhbqlavuong@gmail.com
2   Nguyễn Văn Hoàng Phó Giám đốc Di đông:          0989.439.599
Email:  nguyenhoangbqlavuong@gmail.com
3   Đinh Viết Tùng Phó Giám đốc Di đông:          0982.898.667
Email:  tungbqlavuong@gmail.com
4   Phạm Văn Anh Trưởng phòng HC-TH Di đông:          0982.744.919
Email:  vananhbqlavuong@gmail.com
5   Nguyễn Văn Sĩ kế toán trưởng Di đông:          0973.145.273
Email: synguyenkto@gmail.com
6   Nguyễn Thị Huyền NV bộ phận HC-TH Di đông:          0964.177.755
Email:  huyendonggiang@gmail.com
7   Trần Đình Nhật NV bộ phận HC-TH Di đông:        0965.663.299
Email:  nhatqlr@gmail.com
8   Nguyễn Mạnh Trường phụ trách phòng KH-KT Di đông:          0982.744.919
Email:  truongktav@gmail.com
9   Trần Đức Hiếu Kỹ thuật Di đông:         0164.8888.136
Email:  hieuln33@gmail.com
10   Bling Crướp QLBVR Di đông:        0165.2858.456
Email:  
11   Nguyễn Hữu Sơn Đội trưởng Đội cơ động Di đông:        0985.945.579
Email:  sontram1980@gmail.com 
12   Nguyễn Khắc Thuận Trạm trưởng trạm QLBVR số 1 Di đông:        0977.195.099
Email:  thuanbqlrph@gmail.com
13   Trịnh Minh Đông Trạm trưởng trạm QLBVR số 4 Di đông:        0978.684.355
Email:  dongbqlavuongt4@gmail.com
14   Nguyến Văn Trung Trạm phó trạm QLBVR số 4 Di đông:        0984.509.910
Email:  
15   Lê Đức Lý Cán bộ QLBVR Di đông:     0983.691.274
Email:  leduclyavuong@gmail.com
16   Nguyễn Hữu An Cán bộ QLBVR Di đông:        0973.797.117
Email:  
17   A Lăng Lượt Cán bộ QLBVR Di đông:        0981.165.866
Email:  
18   Coor Biêng Cán bộ QLBVR Di đông:        0166.3203.718
Email:  
19   Nguyễn Văn Ngọc Kỹ thuật Di đông:      01222.450.793 
Email:  Nguyenvanngoc4895@gmail.com
20   Võ Viết Tân Cán bộ QLBVR Di đông:        0989.733.145
Email:  
21   Bríu Mái Cán bộ QLBVR Di đông:        0167.7059.793
Email:  
22   A Lăng Đức Cán bộ QLBVR Di đông:       0167.3157.300
Email:  
23   Bhnướch Mưnh Cán bộ QLBVR Di đông:        0167.2586.913
Email:  
24   Pơ Loong Bếch Cán bộ QLBVR Di đông:        0166.3541.691
Email:  
25   Huỳnh Văn Thành Cán bộ QLBVR Di đông:       0982.594.039
Email:  
26   Bríu Cường Cán bộ QLBVR Di đông:      01664.704.999
Email:  
27   Phạm Thanh Trung Lái xe kiêm thủ quỹ Di đông:        0906.460.424
Email:  
28   Lâm Phước Hiếu Bảo vệ Di đông:       0165.9619.444
Email:  
29        


 

 

Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, rừng có quan trọng với cuộc sống của chúng ta hay không?

Rất quan trọng
Quan trọng
Không quan trọng
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Tổng truy cập: 500